http://www.innymislowy.blogspot.com/

czyli Wysocki kryjący się za plecami innych, mniejszych i większych od siebie, mądrzejszych i głupszych, ciekawszych i nudniejszych, piękniejszych i brzydszych, bardziej utalentowanych i nie potrafiących niczego. Czytać regularnie, bo docelowo ma być bardzo regularnie. No.